Lämpöä
läheltä
Soile-maalämpöMuut Soile-ratkaisutSoile-
maalämpökauppa
Oppaat ja
työkalut
Yhteystiedot
Lämmitys vanhaan taloonÖljykattila, pelletti, maalämpö vai lämminvesivaraaja?» Öljykattila» Pelletti» Sähkökattila» Kaukolämpö» Maalämpö» IlmavesilämpöpumppuMaalämmön kustannuksetLämmitysmuotojen hintavertailu
Lämmityskulut alemmaksiLämmitys uuteen taloonSoile-maalämpö

Ilmavesilämpöpumppu


Ilmavesilämpöpumppu toimii kuten maalämpö, mutta energia kerätään porakaivon sijasta järjestelmässä olevan ulkoyksikön avulla ilmasta. Ilmavesilämpöpumpulla lämmitetään lämmönjakoverkostossa kiertävä vesi ja lämmin käyttövesi.
 
Ulkolämpötilan laskiessa energian saanti heikkenee ja lämpötilan ollessa noin – 20 astetta lämmön saanti ilmavesilämpöpumpulla vähenee lähes olemattomiin. Näillä keleillä energian tarve on kuitenkin suurin, joten tässä lämmitysmuodossa tarvitaan aina varajärjestelmä. Yleensä varajärjestelmänä käytetään ilmavesilämpöpumpun omaa sähkövastusta tai rinnalla olevaa öljylämmitystä.

Edellä mainitusta johtuen, ilmavesilämpöpumpun vuotuinen lämpökerroin on selvästi maalämmön lämpökerrointa heikompi ja vaihtelee 2-3 välillä.

Investointi ilmavesilämpöpumppuun on jonkin verran maalämpöinvestointia pienempi, koska porakaivoa ei tarvita. Kotitalousvähennystä maalämmöstä saa kuitenkin enemmän, joten kuluttajan maksettavaksi jäävä hinta on ilmavesilämpöpumpulla lähes sama kuin maalämmöllä. Tämä ja maalämpöä matalampi lämpökerroin, ovat hidastaneet ilmavesilämpöpumpun asennuksia.

Ilmavesilämpöpumppu on kuitenkin hyvä vaihtoehto, jos maalämmön asennus ei ole maaperän laadun vuoksi mahdollista, tai mikäli hankinnassa ei voida hyödyntää kotitalousvähennystä. 
Lämpövinkki Oy  •  Olkahittenperä 12, 33610 Tampere  •  010 439 2555

Mainostoimisto Mainio    Doweb Oy